31 October 2010

Mengkaji ciri imej kanta cembung dan cekung bagi pelbagai jarak objek.

Gerakkan hujung atas objek ke sebarang arah. Buat rumusan sendiri tentang ciri-ciri imej pada kedudukan objek yg pelbagai. Gunakan istilah seperti "tegak,sahih, maya, mengecil dan membesar", bagi membuat perbandingan antara ciri-ciri objek dan imej. Saiz objek/ imej merujuk kepada tinggi objek/ imej. Jika objek berada di sebelah kiri kanta, kanta mewakili kanta cembung. Jika berada di sebelah kanan kanta, kanta bertindak sebagai kanta cekung. Tentukan ciri-ciri imej kanta bila u>2F, u=2F, 2F<u>F, u=F dan u<F.


Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)


cgfizik, Created with GeoGebra

No comments:

Post a Comment